“Footbridge Awards 2011″ finālisti (estētiski >75m)
Virs 75 metru laidumiem (estētiski)

Turpinām iepriekš aizsākto “Footbridge Awards” balvas pretendentu paplašinātu informācijas publicēšanu.

Šoreiz vēlamies sniegt nedaudz plašāku informāciju par šī apbalvojuma pretendentiem, kuri atlasīti, pēc sekojošiem kritērijiem – estētiski labākais gājēju tilts, kas nodots ekspluatācijā laika posmā no 2008. līdz 2010. gadam un kuru garākais laidums ir garāks par 75 metriem (vairāk informācijas spiežot uz tiltu nosaukuma).

Center Street Bridge, Des Moines, Iowa, U.S. (+info)

Center Street Bridge, Des Moines, Iowa, U.S.

Center Street Bridge, Des Moines, Iowa, U.S.

College Bridge, Kortrijk, Belgium (+info)

College Bridge, Kortrijk, Belgium (c) Ney & Partners

College Bridge, Kortrijk, Belgium (c) Ney & Partners

Esch-sur Alzette Footbridge, Luxembourg (+info)

Gateway Esch (c) Steve Troes

Gateway Esch (c) Steve Troes

Footbridge la Defense, Paris, France (+info)

Footbridge Valmy (c) Bergermann and partners

Footbridge Valmy (c) Bergermann and partners

Rhein-Herne Canal Foot Bridge, Gelsenkirchen, Germany (+info)

 

Rhein-Herne Canal Foot Bridge (c) Bergermann and partners

Rhein-Herne Canal Foot Bridge (c) Bergermann and partners


Related posts:

  1. “Footbridge Awards 2011″ finālisti (estētiski 30-75m)
  2. “Footbridge Awards 2011″ finālisti (estētiski <30m)
  3. Turpinām iepriekš aizsākto “Footbridge Awards” balvas pretendentu paplašinātu informācijas publicēšanu.
  4. Gājēju tilts pār Amatu
  5. Maltas, Valetas pilsētas gājēju tilts

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls