Spriegbetona konstrukciju projektēšana (1. daļa)

1. SPRIEGBETONA VISPĀRĪGAIS APRAKSTS

Saspriegtais dzelzsbetons ir būvkonstrukciju veids, kurā dzelzsbetona konstrukcijas elementam tiek nodots sasprieguma spēks ar augstas stiprības tērauda stieņiem, stieplēm vai vīto stiegrojumu. Līdz ar to uzlabojas konstrukcijas nestspēja, jo sasprieguma spēks nodrošina betonā spiedes spriegumus visā šķērsgriezumā un tiek izmantots viss konstrukcijas šķērsgriezums un var tikt efektīvi pielietots augstas stiprības betons un augstas stiprības tērauds.

1.1. Spriegbetona darbības pamatprincips

Aprēķinot dzelzsbetona sijas uz lieci, tiek pieņemts, ka betons stieptajā zonā saplaisā, un visus stiepes spriegumus uzņem stiegrojums. Spriegumi, kas tiek pieļauti stiegrojumā, tiek ierobežoti ar pieļaujamo plaisu atvērumu, līdz ar to nav īpašas nozīmes izmantot ļoti augstas stiprības tēraudu. Projektēšana ir neekonomiska no 2 aspektiem:
1) pašsvars ietver sevī „neizmantoto” betonu stieptajā zonā;
2) netiek izmantota iespējamā tērauda stiprība.

Plaisa betonā (bez stiegrojuma)
Plaisa betonā (ar stiegrojumu)


Saspriegšana nozīmē mākslīgi radītus spriegumus konstrukcijā pirms slogošanas, tā lai spriegumi, kas rodas pēc slodzes pielikšanas, būtu labvēlīgāki. Tā kā betons ir spēcīgs uzņemot spiedes spēkus, tad to būtu visefektīvāk izmantot, ja tas būtu spiestā stāvoklī visā šķērsgriezumā. To panāk nodrošinot garenvirzienā spiedes spēku, kas iedarbojas uz konstrukciju, tādā veidā var pārvarēt abus negatīvos aspektus vienkāršam dzelzsbetonam. Ne tikai betons tiek pilnvērtīgi izmantots, bet arī nepieciešamība pēc parastā stiegrojuma samazinās. Spiedes spēks betonā parasti tiek panākts spriegojot stiegrojumu, kurš tiek enkurots pret betonu elementa galā vai pašā betonā enkurzonā. Tā kā spriegumi šajā stiegrojumā nav atkarīgi no sijai pieliktās slodzes, bet gan no pieliktā sasprieguma spēka, tad var tikt pilnvērtīgi izmantots augstas stiprības tērauds.

Related posts:

  1. Augstas stiprības betons
  2. Augstas tehnoloģijas betons

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls