History

1951 – 1991

darb003_2img120

CEĻUPROJEKTA izveidošanas pirmsākumi meklējami 1951.gada beigās, kad Vissavienības ceļu apkalpošanai tika izveidota trīs cilvēku grupa (inženieri R. Eglītis, H. Nartišs un tehniķe M. Bruskina) un 1955. gadā, kad Republikas nozīmes ceļu apkalpošanai tika izveidota ministrijas Ceļu pārvaldes grupa Tukumā (inženieri G. Binde, R. Jagare un tehniķe V. Žvīgure). Reorganizējot republikas teritorijā esošo ceļu padotību, 1956. gada augustā abas projektēšanas grupas apvienoja un nodibināja Ceļu pārvaldes projektēšanas grupu, kuru papildināja līdz 19 darbiniekiem. Šī grupa (jau vairāk nekā pussimts darbinieku) bija pamats 1958.gada 2.jūnijā nodibinātajam Latvijas Valsts autoceļu un transporta uzņēmumu projektēšanas institūtam LATDORAVTOPROEKT. 1965. gada 15. decembrī institūta nosaukums mainījās: „Latvijas PSR Autotransporta un šoseju ministrijas institūts LATGIPRODORTRANS”, bet 1984.gada jūlijā pirmo reizi izskanēja latviskots uzņēmuma nosaukums „Latvijas PSR Transporta un ceļu saimniecības ministrijas institūts CEĻUPROJEKTS”.

t-271-kajnieku-tilts-par-gauju-pie-velna-alas-siguldaa t-102

Ar ceļu būvniecību raženākajā laikā (20.gs. 60. – 70. gados) ap 200 CEĻUPROJEKTA inženieri radīja projektus tūkstošiem kilometru Latvijas ceļu, kā arī daudziem satiksmes mezgliem, tiltiem, ceļu būvorganizāciju bāzēm, būvmateriālu ieguves un pārstrādes uzņēmumiem u.c., kas, būdama Latvijas transporta infrastruktūras nacionālā bagātība, vēl arvien izstaro CEĻUPROJEKTA ceļinieku inženierdomas spēku.

_

1991 – 2010

1991. gada 8.oktobrī institūtu privatizēja uzņēmuma darbinieki nodibinot projektēšanas konsultatīvo firmu – akciju sabiedrību „CEĻUPROJEKTS”. Sākās jauns periods uzņēmuma vēsturē, kas pavēra tam jaunas ilgtspējīgas attīstības iespējas. Pašlaik CEĻUPROJEKTS ir neatkarīga, viena no Latvijas vadošajām firmām autoceļu un transportbūvju projektēšanā. Vairāk nekā simts augsti kvalificētu inženieru nodrošina augstu kvalitāti, gan izmantojot savu milzīgo pieredzi, gan jaunākās un progresīvākās atziņas ceļu nozarē, gan modernu projektēšanas un izpētes darbu tehniku.

cp_logo2