Caurtekas uzstādīšana

Neliels video, kurā attēlots viens no saliekamo caurteku konstrukciju uzstādīšanas veidiem zem esošas konstrukcijas.

No related posts.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls