Augstas tehnoloģijas betons
Modernie būvmateriāli

Jebkuram izstrādājumam, ko mēs lietojam var izvirzīt trīs prasības, tam jābūt pietiekoši stipram, jānodrošina tam paredzēto funkciju veikšanu un jāapmierina mūsu estētiskās prasības. Tādas pat prasības mēs varam izvirzīt betona konstrukcijām. Betonam, kā būvmateriālam šīs prasības var tikt formulētas, kā:

  • Stiprība
  • Izturības ilglaicīgums
  • Iestrādājamība, plūstamība

Pēdējā laikā notiek ātra betona tehnoloģijas attīstība. Betona stiprība, kuru var iegūt uz vietas būvlaukumā šobrīd ir trīs reizes augstāka kā dažus gadus iepriekš. Izmantojot speciālus apstākļus var iegūt betonu ar arvien lielāku stiprību. Tāpat ir pieejams betons ar kontrolētu zemu stiprību, šķiedru betons ar labām elastīgām īpašībām, pašsablīvējošais betons ar ļoti labu plūstamību un līdz ar to arī iestrādājamību. Šādus betonus nevar iegūt izmantojot tradicionālos sastāvus vai tradicionālās iestrādāšanas un uzturēšanas metodes.

Ilgu laiku par galveno betona īpašību tika uzskatīta stiprība. Tomēr šobrīd šis uzskats mainās, jo jāņem vērā arī citas betona īpašības, īpaši tās, kas ir svarīgas betona kalpošanas laika nodrošināšanai. Variējot ar betona sastāvu un piedevām var iegūt betonu ar nepieciešamajām īpašībām. Tādēļ betona tipveida sastāvu ēra tuvojas beigām.

Alternatīvu betona sastāvu izstrādi nosaka vairāki iemesli. Augsts stiprības betons ļauj samazināt konstrukcijas svaru un tai pašā laikā palielina betona ilglaicīgo izturību. Betona ātrāka cietēšana atļauj paātrināt betonēšanas darbus. Bez tam pareizi izstrādāts augstas stiprības betona sastāvs nodrošina arī labu betona plūstamību. Šķiedrbetons, kas ilgu laiku tika attiecināts uz cerīgiem jaunajiem materiāliem, pēdējos gados iegūst arvien plašāku pielietojumu. Izmantojot dažādus šķiedru veidus, no metāla līdz stikla un oglekļa šķiedrām, var iegūt betonus ar dažādām īpašībām un dažādiem mērķiem. Jaunu betona sastāvu izstrādei var būt arī pavisam cits pamats – dažās valstīs ir ieviesti ierobežojumi betonam nepieciešamās grants un smilts ieguvei, tādēļ tās kā betona pildvielas ir ieinteresētas izmantot pārstrādātos būvmateriālus.

Tradicionālā tērauda stiegrojuma izmantošana arī kļūst par diskusiju objektu. Šodien betonam tiek izvirzītas prasības, lai tas nodrošinātu ne tikai pietiekošu nestspēju, vai drošības līmeni, bet arī ar noteiktu kalpošanas laiku. Stiegrojuma korozija ir viens no dominējošiem faktoriem, kas samazina konstrukciju kalpošanas laiku, tādēļ notiek jaunu stiegrojuma materiālu, tādu kas būtu mazāk atkarīgi no apkārtējās vides ietekmes, izpēte.

Related posts:

  1. Augstas stiprības betons

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls