Nesen publicēts:

AS CEĻUPROJEKTS ir viena no Latvijas vadošajām autoceļu un transportbūvju projektēšanas firmām, kuras izveidošanas pirmssākumi meklējami 1951. gadā...

Ceļu un tiltu projektēšana

Piedāvājam ceļu, ielu, pagalmu, stāvlaukumu un tiltu, tuneļu, ūdenstilpju hidrotehnisko būvju projektēšanu, kā arī transportbūbju tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi.

Būvuzraudzība un projektu vadība

Veicam projektu un būvju būvuzraudzību, autoruzraudzību un transportbūvju ekspertīzi un restaurācijas projektu izstrādi.

Ģeoloģiskā un ģeotehniskā izpēte

Izstrādājam derīgo izrakteņu ieguves projektus - atlikušo krājumu aprēķina, karjeru gada izstrādes plānu projektēšanu. Veicam urbšanas un zondēšanas darbus grunts izpētei.